συνδιενέγκαι

συνδιενέγκαι
συνδιαφέρω
bear along with one
aor inf act
συνδιενέγκαῑ , συνδιαφέρω
bear along with one
aor opt act 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”